097 Kemiska byggprodukter

Svanenmärkta kemiska byggprodukter tillhör de minst miljöbelastande inom sitt område. De uppfyller stränga krav som ställs ur ett livscykelperspektiv. Det betyder att de klarar Svanens krav på råvara, tillverkning, sluprodukt, funktion, användning och avfall.

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kontakta mig för mer information:

Hamid Ahmadi
Produktspecialist, Kemiska byggprodukter

Telefon: 08 - 55 55 24 28
E-post: hamid.ahmadi@svanen.se
Hamid Ahmadi

 

Kriteriedokument

Namn Version
Svenska 2.13
Engelska 2.13

Övriga dokument

Namn Språk
Remissammanställning Svenska
Bakgrundsdokument Svenska
Ifyllbara bilagor Svenska
Bakgrundsdokument Engelska
Ifyllbara bilagor Engelska
Mappstruktur Engelska
Checklista Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information