096 Inomhusmålarfärg och -lack

Svanenmärkta färger och lacker ger inte upphov till de hälsorisker som dessa produkter traditionellt sett är förknippade med. De får inte innehålla höga halter av hälso- och miljöfarliga lösningsmedel, vilket innebär att bara vattenbaserade färger kan Svanenmärkas. Miljömärkt färg och lack har bra täckförmåga.

Kontakta mig för mer information:

Hamid Ahmadi
Produktspecialist, Inomhusmålarfärg

Telefon: 08 - 55 55 24 28
E-post: hamid.ahmadi@svanen.se
Hamid Ahmadi

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kriteriedokument

Namn Version
Engelska 3.4
Svenska 3.4

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information