090 Kosmetiska produkter

Svanenmärkta kosmetiska produkter hör till de minst miljöbelastande produkterna inom sin kategori och de uppfyller såväl miljö- som hälsokrav. Det ställs krav på de använda kemikaliernas klassificering och miljöegenskaper, på användningen av parfym- och färgämnen, på emballage samt på produkternas effektivitet.

Svanenmärkt kosmetika innebär bland annat:
– Strikta krav till (miljö- och hälsoskadliga) kemikalier, härunder
    – Ingen MI eller andra konserveringsmedel som är klassificerade som sensibilerande
    – Inga parfymer i baby/barnprodukter
    – Inga ingredienser, som är på EU’s lista över ämnen mistänkta för att vare hormonstörande
    – Inga parabener
– Strikta krav till nedbrytbarhet och bioackumulerbarhet, härunder
    – Ingen mikroplast
    – Strikta krav till mängd och typ av emballage

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kriteriedokument

Namn Version
Danska 3.3
Engelska 3.3
Svenska 3.3
Visa/dölj tidigare kriteriedokument
Namn Version
Svenska 2.13
Danska 2.13
Engelska 2.13

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information