075 Textilservice

Med Svanenmärkning av vattentvätterier minskar miljöbelastningen genom att energi, vatten och kemikalieförbrukning begränsas. Det ställs även miljökrav på tvättmedlen och textilierna som köps in.

REMISS pågår t.o.m. 5 december 2017

Information om senaste kriterieversionen

Klicka här för en detaljerad beskrivning av hur en ansökan går till och ett beräkningsark som underlättar arbetet med ansökan.

Ansök om en Svanenlicens

Kontakta mig för mer information:

Maria Tengqvist
Produktspecialist, textilservice

Telefon: 08 - 55 55 24 92
E-post: Maria.Tengqvist@svanen.se
Maria Tengqvist

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

DID-listan

Kriteriedokument

Namn Version
Norska 3.5
Svenska 3.5
Engelska 3.5

Övriga dokument

Namn Språk
Ifyllbara bilagor Norska
Beräkningsark Svenska
Faktablad Svenska
Ifyllbara bilagor Svenska
Bakgrundsdokument Danska
Bakgrundsdokument Engelska
Ifyllbara bilagor Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information