057 Kontors- och hobbyartiklar

Kriterierna för Kontors- och hobbyartiklar ställer krav på alla delar av produkterna, på förpackningen och på funktion.

De har stränga krav på hälso- och miljöfarliga kemikalier t.ex. genom flera otillåtna faroklassificeringar, begränsning av flyktiga lösningsmedel och allergener. Vidare är bl.a. halogenerade lösningsmedel, parfymer, misstänkt hormonstörande ämnen, nano-partiklar och ämnen på den s.k. kandidatlistan inte tillåtna. Produkter till barn har extra hårda kemikaliekrav.

Vissa skadliga ämnen typiska för produktdelar av plast och gummi som ftalater, tungmetaller, PAH, halogenerade ämnen ska undvikas.

För minimerad resursanvändning krävs en viss andel återanvänd eller förnybar plast och begränsad andel metall samt optimerad emballagemängd. God kvalitet ska visas i standardtester för funktion och vissa produkter måste ha refillsystem.

Andelen certifierat hållbara träråvaror och bambu ska vara hög.

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kontakta mig för mer information

Ulf Eriksson
Produktspecialist, Kontors- och hobbyartiklar
Telefon: 08 - 55 55 24 44
E-post: ulf.eriksson@svanen.se

 

 

Kriteriedokument

Namn Version
Danska 4.9
Engelska 4.9

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning Danska

Övriga dokument

Namn Språk
Mappstruktur Svenska
Bilag Danska
Bakgrundsdokument Danska
Bakgrundsdokument Engelska
Appendices Engelska
Mappstruktur Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information