044 Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkt tryck- och kopieringspapper har uppfyllt miljö- och klimatkrav. Pappret består av fibrer från hållbart skogsbruk och/eller returpapper. Tillverkningen sker med låga utsläpp till luft och vatten. Det har framställts med effektiv energianvändning och en begränsad mängd kemikalier.

Kriterierna för Kopierings- och tryckpapper finns i tre dokument. I kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

Pappersmoduler / Paper modules

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kriteriedokument

Namn Version
Svenska 4.3
Engelska 4.3

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning Svenska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information