041 Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ. Ett tryckeri med fokus på miljöarbetet kommer sannolikt också att kunna sänka kostnader för avfall och papper (i form av mindre makulatur). Svanen är ett kostnadseffektivt och enkelt redskap för att förmedla företagets miljöarbete.

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kriteriedokument

Namn Version
Danska 5.13
Engelska 5.13
Svenska 5.13

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning Svenska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information