039 Textilier, skinn och läder

Kraven för Svanenmärka textilier täcker alla steg i produktionen, inklusive fiberframställning, spinning, vävning, bleking, infärgning och efterbehandling.
De ska bl.a. uppfylla dessa krav:

  • Textilierna ska möta omfattande krav på innehåll och utsläpp av kemiska ämnen, färgämnen och tungmetaller som kan vara skadliga för människor och miljö.
  • Flera kända färgämnen som är allergiframkallande eller allvarligt hälsoskadliga är inte tillåtna.
  • Textilierna får inte innehålla flamskyddsmedel eller antibakteriella ämnen.
  • Det ställs också krav på färgäkthet och dimensionsändring samt på arbetsvillkor vid produktion.
     

Information om senaste kriterieversionen

Frågor och svar om Svanenmärkta textilier

Ansök om en Svanenlicens

Kontakta mig för mer information

Ulf Eriksson
Produktspecialist, Textilier, skinn och läder
Telefon: 08 - 55 55 24 44
E-post: ulf.eriksson@svanen.se

 

 

Kriteriedokument

Namn Version
Norska 4.9
Engelska 4.9

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning Norska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information