039 Textilier, skinn och läder

Att Svanenmärka kläder och textilier innebär att ta ett helhetsgrepp för miljöpåverkan under produktens livscykel, från odling av bomull till färdiga kläder och textilier. Svanen ställer krav på ekologisk odling, krav på kemikalier i beredningen till färdiga produkter (blekning, färgning, efterbehandling etc) samt krav på rening av utsläpp. För att textilien ska ha bra kvalitet ställs det även krav på färghärdighet.

Information om senaste kriterieversionen

Frågor och svar om Svanenmärkta textilier

Ansök om en Svanenlicens

Kriteriedokument

Namn Version
Norska 4.8
Engelska 4.8

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning Norska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information