026 Rengöringsmedel

Med Svanenmärkta rengöringsmedel minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, får effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastningen från förpackningar.

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kontakta mig för mer information:

Vahida Lindström
Produktspecialist, rengöringsmedel

Telefon: 08 - 55 55 24 48
E-post: Vahida.Lindstrom@svanen.se

Viktig information om ny CLP-klassificering

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

DID-listan

Kriteriedokument

Namn Version
Svenska 5.5
Engelska 5.5

Övriga dokument

Namn Språk
Mappstruktur Svenska
Ifyllbara bilagor Svenska
Bakgrundsdokument Svenska
Bakgrundsdokument Engelska
Ifyllbara bilagor Engelska
Mappstruktur Engelska
Calculation Sheet Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information