026 Rengöringsmedel

Med Svanenmärkta rengöringsmedel minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, får effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastningen från förpackningar.

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kontakta mig för mer information:

Vahida Lindström
Produktspecialist, rengöringsmedel

Telefon: 08 - 55 55 24 48
E-post: Vahida.Lindstrom@svanen.se

Viktig information om ny CLP-klassificering

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

DID-listan

Kriteriedokument

Namn Version
Svenska 5.5
Engelska 5.5

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information