025 Handdiskmedel

Med Svanenmärkta handdiskmedel minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, får effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastning från förpackningar.

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Kontakta mig för mer information:

Maria Tengqvist
Produktspecialist, handdiskmedel

Telefon: 08 - 55 55 24 92
E-post: Maria.Tengqvist@svanen.se
Maria Tengqvist

Viktig information om ny CLP-klassificering

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

DID-listan

Kriteriedokument

Namn Version
Svenska 5.5
Engelska 5.5

Övriga dokument

Namn Språk
Mappstruktur Svenska
Ifyllbara bilagor Svenska
Bakgrundsdokument Svenska
Bakgrundsdokument Engelska
Calculation Sheet Engelska
Mappstruktur Engelska
Ifyllbara bilagor Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information