Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tryckerier

5.12 ⇛ 5.13: Förlängning och justering av kriterierna

Kriterierna förlängts med 21 månader och ett antal justeringar har beslutats. Dessa omfattar:

 • alternativt gränsvärde av tryckeriets ekonomiska omsättning och om emballagetryck i olika tryckkategorier i krav O1
 • undantag för torroffsetfärger i krav O5 på kemikalier
 • undantag från minimipoängen och energigränsvärdet i krav O9 för tryckning med UV färger i arkoffset och tryckning med våta toner vid digitaltryckning

Den nya versionen heter 5.13 och är giltig till den 31 mars 2021.

5.11 ⇛ 5.12: Förlängning av kriterierna

Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 5.12, är giltig t.o.m. 30 juni 2019.

5.10 ⇛ 5.11: Justering av kriterierna

 • Isländska tryckerier som värms upp av geotermisk energi behöver inte räkna in denna i energiberäkningarna i krav O9 och P9.
 • Rutinerna för förvaltning och upprätthållande av licensen har uppdaterats med avseende på årsredovisningen (M6).

Den nya versionen, 5.11, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

5.9 ⇛ 5.10: Justering av kriterierna

Kemikalier till film- och tryckformsframställning undantas från kravet om klassificering med H373 och / eller H411. Den nya versionen, 5.10, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

5.8 ⇛ 5.9: Justering av kriterierna

Justeringar har införts i kravet på papper (P1) och i kravet på kemikalier (O5).

 • I kravet på papper. P1, kan total uppnådd papperspoäng viktas med faktor 1,5.
 • I kravet på kemikalier, O5, har undantaget för koboltkomplexfärger i folier till folietryck gjorts permanent.

Den nya versionen, 5.9, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

5.7 ⇛ 5.8: Justering av kriterierna

Det har beslutats att emballage-offset ska ingå som en del av arkoffset. En formel för beräkning av minimumpoäng för arkoffset har också införts. Emballage-offset får inte överstiga 50 viktprocent av tryckeriets totala arkoffsetsproduktion.

Den nya versionen, 5.8, är giltig t.o.m 31 december 2017.

5.6 ⇛ 5.7: Justering av kriterierna

En förändring av kravet på kemikalier O5 har genomförts – t.o.m 31 december 2015 undantas koboltkomplexfärger i folier till folietryck och UV-bläck i inkjet-maskiner kravet. Den nya versionen, 5.7, är giltig t.o.m 31 december 2017.

5.5 ⇛ 5.6: Justering av kriterierna

En ändring av kravet på kemikalier O5 har genomförts. Den innebär att kobolföreningar som används som sickativ i övertryckslack undantas kravet. Samtidigt togs krav M8 om marknadsföring bort. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m 31 december 2017.

5.4 ⇛ 5.5: Justering av kriterierna

 • O1: Beräkningsmetoden för vissa tryckmetoder har preciserats och möjligheten att Svanenmärka ett tryckeri där omsättningen på andra produkter än pappersprodukter överstiger 25% har också justerats.
 • Papperskrav, P8: Poängen för pappersval kan viktas med faktor 1,75 t.o.m 31 december 2015.
 • O5: Bagatellgränsen för produktkemikalier har sänkts från 99 % till 95 %. Tryckfärger, toner och bläck har gjorts till en kategori.
 • VOC P8: Beräkningsmetoden har förtydligats.

Den nya versionen, 5.5 är giltig t.o.m 31 december 2017.

5.3 ⇛ 5.4: Justering av kriterierna

 • O5: En justering av kravet på kemikalier har gjorts. Bläck (till storformat och UV-bläck) undantas kravet med vissa förutsättningar. Bläcket som är undantagna får inte ingå i Svanenmärkta trycksaker.
 • R43 & R52/53: Kemikalier till film- och tryckformsframställning undantogs också från kravet om klassificering.

Den nya versionen 5.4 är giltig t.o.m 31 december 2017.

5.2 ⇛ 5.3: Justering av kriterierna

 • Svanenmärkt/kontollerat papper/papperskuvert som är godkända enligt gamla kriterierna (tryckpapper version 3, kuvert version 4) kan användas så länge dessa kriterier är giltiga.
 • EU Ecolabel-märkta papper (som råvara till Svanenmärkta trycksaker) kan användas med samma giltighetstid som Svanenmärkta/kontrollerade papper, version 3.