Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta textilier, skinn och läder

4.7 ⇛ 4.8: Justering och förlängning av kriterier

Det beslutades att ta bort krav O91 Retursystem. Dessutom har kriterierna förlängts med 24 månader till den 31 december 2020. Den nya versionen heter 4.8.

4.6 ⇛ 4.7: Justering av kriterier

Det beslutades att lägga till Nordisk Miljömärknings nya skogskrav som ett alternativ till dagens skogskrav. Den nya versionen heter 4.7.

4.5 ⇛ 4.6: Justering av kriterier

Kravformuleringen för O35 vad gäller användning av metallkomplexfärger för bomull har justerats. Den nya versionen heter 4.6.

4.4 ⇛ 4.5: Justering av kriterier

Krav-formuleringen i O35 vad gäller användning av metallkomplexfärger har justerats. Den nya versionen heter 4.5.

4.3 ⇛ 4.4: Justering av kriterier

Kravtexten i krav O3 har justerats för glufosinat. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2018.

4.2 ⇛ 4.3: Justering och förlängning av kriterier

  • Krav K71 och K72 har justerats för indigo-färgat denimtyg.
  • Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader.

Den nya versionen 4.3 är giltig t.o.m. 31 december 2018.

4.1 ⇛ 4.2: Justering av kriterier

  • Krav K31 om färg och färgämnen har justerats.

Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m den 31 december 2016.

4.0 ⇛ 4.1: Justering av kriterierna

  • En lättnad vad gäller tungmetaller i krav K23 har införts
  • Krav M8 - marknadsföring - har tagits bort.

Den nya versionen av kriterierna, 4.1, är giltig t.o.m 31 december 2016.

3.6 ⇛ 3.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

Svanens kriterier för textilier, skinn och läder har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.7, är gitig t.o.m 30 juni 2014.