Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta rengöringsmedel

5.5 ⇛ 6.0: Ny generation kriterier

En ny generation av Rengöringskriterier har antagits.
Den nya versionen heter 6.0 och är giltig t.o.m. den 31 oktober 2022.

5.4 ⇛ 5.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 7 månader. Samtidigt togs krav K20 Retursystem bort. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 31 maj 2020.

5.3 ⇛ 5.4: Justering och förlängning av kriteriernas giltighetstid

På Nordiska Miljömärkningsnämndens möte den 8 november 2016 beslutades det
enligt evalueringen att lägga till utvändig fönsterputs, ugnsrengöringsmedel samt
rengörande golvvårdsmedel till produktgruppsdefinitionen. Samtidigt har även
hänvisningar till utgången lagstiftning tagits bort. Den Nordiska Kriteriegruppen
beslutade per capsulam den 21 december 2016 att förlänga kriterierna med 9
månader. Den nya versionen heter 5.4 och är giltig till 31 oktober 2019.

5.2 ⇛ 5.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 9 månader. Samtidigt togs också krav K28 Marknadsföring bort. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

5.1 ⇛ 5.2: Ny produktgruppsdefinition

Produktgruppsdefinitionen har ändrats i och med att det nu går att Svanenmärka rengöringsmedel för den professionella marknaden innehållandes mikroorganismer. K5 har därmed ändrats, K14 om mikroorganismer lagts till samt att bilagorna 3, 4 och 5 har uppdaterats gällande test av produkter innehållandes mikroorganismer. Redaktionella ändringar i K12 och K19 har samtidigt införts. Den nya versionen är giltig t.o.m 31 mars 2017.

5.0 ⇛ 5.1: Förtydligande av "skumprodukter"

  • K5: Skumprodukter bedöms som Ready-to-use-produkter, men anses inte vara sprayer och ska därför uppfylla krav som RTU.