Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kosmetiska produkter

3.2 ⇛ 3.3: Utvidgning av kriterierna

Kriterierna har utvidgats med sexprodukter. Kravet återfinns under avsnittet "Produkter som inte ingår i Kosmetikaförordningen": O25b Sexprodukter.

Den nya versionen, 3.3, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

3.1 ⇛ 3.2: Justering av kriterierna

 • O26 Mängden emballage: En ny förpackningskategori för plastemballage under tryck har lagts till. Bilaga 2 är rättad.
 • O34 Claim mild/skonsam: Texten har förtydligats i kravet och i Bilaga 8.
 • O43 Retursystem: Kravet har tagits bort.

Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

3.0 ⇛ 3.1: Justering av kriterierna

 • O5 Ämnen som inte får ingå i produkten: Små mängder av BHT tillåts i parfymer.
 • Flera fel rättade i både den svenska och den engelska versionen.
 • Bilaga 2 är rättad.

Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

3.0: Ny kriteriegeneration

Den nya generationen kriterier, 3.0, publicerade den 8 november 2016 och är giltig t.o.m. 31 december 2021.

2.12 ⇛ 2.13 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

Den Nordiska kriteriegruppen beslutade den 7 februari 2017 att förlänga kriterierna för rinse off-produkter med 4 månader till den 31 oktober 2018 och samtidigt att förlänga kriterierna för leave on-produkter med 9 månader till den 31 mars 2019. Den nya versionen heter 2.13.

2.11 ⇛ 2.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.12, är giltig t.o.m. den 30 juni 2018.

2.10 ⇛ 2.11: Justering av krav

 • K3: Tensider i alla produkter undantas kravet.

Den nya versionen, 2.11, är giltig t.o.m. 30 juni 2017.

2.9 ⇛ 2.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

Svanens kriterier för kosmetika har förlängts med 12 månader. Krav K6 har också uppdaterats med en förklarande text. Samtidigt togs krav K48 om marknadsföring bort. Den nya versionen, 2.10, är giltig t.o.m 30 juni 2017.

2.8 ⇛ 2.9: Justering av krav

 • K14 har nu ett förtydligande om att parfymämnen, inkl. de 26 allergena, inte får ingå i produkter till baby/barn.
 • Bilaga 8 ger nu alternativa sätt att visa att produkten får kallas "mild".
 • I krav K5 har länken till ämnen som bedömts som PBT och vPvB i EU uppdaterats.

2.7 ⇛ 2.8: Justering av krav

 • K5: Mikroplaster införs på listan över ämnen som inte får ingå i krav 5.

2.6 ⇛ 2.7: Förlängning samt justering av krav

 • Svanens kriterier för kosmetik har förlängts till den 30 juni 2016.
 • Krav K37: Krav 37 har justerats och kompletterats med en ny bilaga 8.
 • Krav K30: Emballage för dekorativ kosmetik tillåts innehålla upp till 15 gram metall.