Alternativa restaurangkrav - Svanen.se

Miniremiss – förslag till alternativa miljökrav för restauranger i kriterierna för 055 Hotell, restaurang och konferens

Nordisk Miljömärkning har uppmärksammat att restauranger som inte ingår i en hotelldrift har haft stora problem med att dokumentera våra krav på vatten och energi. Vi har därför utvecklat ett alternativt kapitel för dessa krav som restauranger kan välja att uppfylla. Det är vår förhoppning att de ska passa restaurangbranschen bättre.

Nordisk Miljömärkning har därför valt att låta genomföra en kort remissomgång för en avgränsad ändring av kriterierna för Hotell, restaurang och konferens. Ändringen gäller alternativa miljökrav för restauranger som inte ingår i en hotell/-konferensdrift. Remissen finns publicerad på Nordisk Miljömärknings hemsida www.svanen.se. Där finns kriteriedokument med de föreslagna alternativa kraven i ett nytt kapitel 5, bakgrund till de alternativa kraven samt ett svarsformulär.

Förslagen på nya miljökrav för restauranger som inte är knutna till hotell/-konferens har utarbetats av de nordiska miljömärkningsorganisationerna under ledning av Vivian Grønhaug Ottemo. Ta kontakt med Miljömärkning Sverige om ni önskar få papperskopior av dokumenten och/eller översikt över remissinstanserna.

Den största ändringen gäller kraven kring energi, vatten, avfall/matsvinn och ekologisk mat.

 

Vi tar tacksamt emot kommentarer till de nya alternativa kraven. Särskilt önskar vi svar på följande frågor:

O40 Nyinköp av energikrävande utrustning

 • Är det möjlig att tillhandahålla den dokumentation som kravet efterfrågar?
 • Kommer restaurangen att kunna påverka vad som köps in vad gäller utrustningen?

O41 Utbildning i effektiv användning av energikrävande utrustning

 • Kan man göra betydande minskningar i energiförbrukningen genom att påverka personalens beteende med utbildning?
 • Har du flera förslag på saker som kan ingå i utbildningen?

O42 och P40 Energi- och vatteneffektiviserande åtgärder

 • Kan de föreslagna åtgärderna kompletteras med andra åtgärder?
 • Är krav på ”egna åtgärder” relevant? Har ni i så fall exempel på sådana åtgärder?

O43 Mätning av matsvinn

 • Är det relevant att mäta och analysera matsvinnet?
 • Är det rimligt att en restaurang mäter sitt masvinn två gånger per år och under en vecka varje gång?

P41 Åtgärder för att minska miljöbelastningen genom minskning av matsvinn

 • Är åtgärden som ger poäng relevanta för en restaurang?
 • Passar åtgärderna alla sorter restauranger?
 • Är åtgärderna svåra att dokumentera?
 • Har du förslag på andra åtgärder för att minska matsvinn?

O45 Minimigräns för andel ekologiska livsmedel och drycker

Vi har skärpt kraven för ekologisk mat och lagt oss på samma nivåer som befintliga nationella ekologimärkningar.

 • Är det rimliga minimigränser på ekologiska livsmedel och drycker?

Dokument för nedladdning:

Förslag till kriteriedokument (svenska)

Förslag till kriteriedokument (engelska)

Kapitel 6 i Bakgrundsdokumentet (svenska)

Kapitel 6 i Bakgrundsdokumentet (engelska)

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att vara med och utveckla miljömärkningskriterierna kan lämna synpunkter på förslaget. Vi ber er sprida information om remissen till de som kan tänkas vara berörda av förslaget.

Svar önskas senast den 15 augusti.

Sista dag för remissvar är tisdag den 15 augusti 2017. Skicka svaret via formuläret nedan eller direkt till: remiss.hrk@svanen.se
Med vänliga hälsningar
Miljömärkning Sverige
Susanne Hellman
Produktspecialist Sverige

Här kan du lämna kommentarer på remissen: