Svanens kriterier för småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola

Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och

  • har låg energianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggvaror, material och kemiska produkter
  • säkrar en god innemiljö och låga emissioner
  • har en kvalitetssäkrad byggprocess.

Snabbinformation om senaste kriterieversionen

Information om senaste versionen av kriterierna

Kriteriedokument

Svenska

Engelska

Övriga dokument

Ifyllbara bilagor, svenska

Ifyllbara bilagor, engelska

Bakgrundsdokument, svenska

Kriterier