Skapa en materiallista i husproduktportalen

För att din byggnad ska kunna bli Svanenmärkt måste det material du tänker använda, uppfylla Svanens krav. Du meddelar oss vilka byggprodukter, byggvaror, material och kemiska produkter som kommer att användas i projektet inuti Husproduktportalen.

När du har ansökt om Svanenmärkning för ditt byggprojekt kommer du att behöva upprätta en lista med de material, byggvaror, byggprodukter och kemiska produkter som kommer att ingå i det Svanenmärkta huset.

I husproduktportalen kommer du dels hitta Svanen- och EU-Blommanmärkta produkter och dels produkter, vars tillverkare har ansökt om att de ska listas i portalen. Vill du använda produkter som inte redan finns listade måste du höra av dig till den produktens tillverkare och be honom eller henne att lägga till produkten i portalen.

Hänvisa gärna era tillverkare hit

Skriv under och skicka tillbaka användaravtalet:

Börja med att skriva under skicka tillbaka användaravtalet till Nordisk Miljömärkning. Du kommer sedan få inloggningsuppgifter till husproduktportalen skickade till er:

Användaravtal, husproduktportalen

Lägg till produkter till din materiallista:

När du fått dina personliga inloggningsuppgifter skickade till dig kan du logga in på portalen och börja lägga till produkter som ska användas i byggprojektet till din lista. Om det är första gången du loggar in kan du antingen ta hjälp av instruktionsfilmen här nedanför, eller en detaljerad steg-för-steg-instruktion som vi tagit fram i pdf-format.

Logga in i portalen här

Produktmatris

Nordisk Miljömärkning har tagit fram en produktmatris som kan vara till stor hjälp när det gäller att ta reda på vilken information som måste redovisas när produkterna deklareras. Vi har även tagit fram generella instruktioner för portalanvändare som bland annat förklarar skillnaden mellan en listad produkt och en Svanenmärkt produkt och ger en tydlig förklaring över vad registreringen av produkter innebär.

Instruktionsfilm

Klicka på filmen här nedanför för en detaljerad instruktion om hur du skapar en material-lista i Svanens nya husproduktportal.

Instruktionsfilm, licensinnehavare

Detaljerad instruktion, husproduktportalen (pdf)

Alla produkter som har ett Svanenmärke eller EU-Blommanmärke bredvid sig eller har statusen "Approved" är automatiskt godkända att ingå i Svanenmärkta byggprojekt, precis som de produkter som fått statusen "listed" .

Produkter som har statusen "Application registered" kommer granskas så fort du väljer att lägga till dem till din lista och meddelar oss att du är intresserad av att använda produkten. Om produkten bedöms uppfylla Svanens krav, kommer dess status att ändras till "listed".

Produktkategorier på svenska

Eftersom husproduktportalen kommer att användas av licensinnehavare i hela Norden är den just nu bara tillgänglig på engelska. Här nedan hittar du en svensk översättning av trädstrukturen över produktkategorier.

Produktkategorier, svensk översättning

Kontakta era produkters tillverkare:

Om du inte hittar den produkt du önskar använda i ditt projekt inne i portalen, ta då kontakt med den produktens tillverkare. Skicka också med användaravtalet nedan, eftersom tillverkarna måste underteckna detta innan de får tillgång till portalen och själva kan lägga till och deklarera sina produkter.

Användaravtal, tillverkare

Viktig information för materialtillverkare

Husproduktportalen Husproduktportalen