Engångsbatterier - Svanen.se

Remiss av förslaget till reviderade kriterier för Svanenmärkta Engångsbatterier

Nordisk Miljömärkning inbjuder dig härmed att kommentera förslaget till kriterier för Engångsbatterier. Dina kommentarer är viktiga och kommer att beaktas av de nationella miljömärkningsnämnderna och den Nordiska Miljömärkningsnämnden.

Samtidigt arbetar vi med en ny kriterieutvecklingsprocess för att du ska kunna engagera dig enklare under hela remissperioden. Kriterieutvecklingen är därför indelad i tre delprocesser som alla behandlar olika ämnen under olika tidsperioder. De olika ämnena är:

  • Användning av resurser i batterier och förpackningar
  • Företagens sociala ansvar när det gäller inköp av konfliktmineral, kritiska råmaterial och arbetsförhållanden
  • Batterikapacitet, hållbarhet, säkerhet och kvalitet

Vänligen registrera dig som intressent här: http://www.nordic-ecolabel.org/criteria-revisions/primary-batteries. Information om kriterieutvecklingsprocessen, hur man svarar och tidsperioder för att lämna synpunkter kan också hittas via denna länk.

Med anledning av att den största andelen intressenter finns utanför Sverige är all information på engelska, men det går alldeles utmärkt att svara på svenska.

Engångsbatterier