Svenska Miljömärkningsnämnden

Den svenska Miljömärkningsnämnden svarar för Sveriges ställningstagande i kriteriefrågor inom den nordiska miljömärkningen och EU Ecolabel.

När vi tar fram kriterier för en produktgrupp tittar vi på många olika aspekter. Vi tar reda på om det finns ett stort miljöproblem som produkten är kopplad till, vi undersöker om det finns utrymme för förbättringar och vi gör en bedömning om Svanenmärkningen kan påverka produktens utveckling. EU Ecolabel fungerar på liknande sätt.

Svenska Miljömärkningsnämnden:

Christina Lindbäck Miljömärkning Sverige, ordförande.
Katarina Järverup Frisk Konsumentverket
Henry Kenamets
Miljöförbundet Jordens Vänner
Anna Melvås Kemisk Tekniska Företagen, representerar Svenskt Näringsliv
Anne Karlsson Sveriges Kommuner och Landsting
Anders Finnson Svenskt Vatten
Jens Henriksson Sveriges Konsumenter
Ann Christiansson Svensk Handel
Carlos Lopez
Energimyndigheten
Erik Gravenfors
Kemikalieinspektionen
Eva Eiderström Naturskyddsföreningen
Eva Ahlner Naturvårdsverket

Nämndens ledamöter utses av Miljömärkning Sveriges styrelse.

När den svenska nämnden enats om hur Sverige ska ställa sig i olika kriteriefrågor driver man denna hållning när den Nordiska Miljömärkningsnämnden träffas. Det är den nordiska nämnden som beslutar om vilka kriterier som ska gälla och vilka produktgrupper som ska kunna märkas.