Organisation - Svanen.se

Organisation

Miljömärkning Sverige AB utgör det svenska sekretariatet i den nordiska miljömärkningens organisation. Miljömärkning Sverige är uppdelat på två verksamhetsområden, en Marknadskommunikationsenhet samt en kontors- och IT-enhet.

Verksamhetsområdena ansvarar för kriterieutveckling och licensiering av produkter med Svanen och EU-Blomman inom sina områden. Marknads- & kommunikationsenhetens uppgift är att öka kännedomen om Svanen och EU-Blomman, stå för marknadsaktiviteter och föräljning och den adminstrativa enheten ansvarar bland annat för IT och ekonomi.

Företagets ledningsgrupp:

Ragnar Unge Vd för Miljömärkning Sverige AB
Cecilia Ehrenborg Williams Cecilia Ehrenborg
Williams
 
Vice vd och Produktutvecklingschef
 Svante Sterner
Svante Sterner Chef för verksamhetsområdet Varor
Ingela Hellström Chef för verksamhetsområdet Tjänster
Christian Quarles van Ufford Christian Quarles van Ufford Chef för Marknadskommunikationsenheten
Gun Nycander Gun Nycander HR- och kvalitetschef
Pernilla Hedberg  IT- och kontorschef
Pierre Papp Ekonomichef

Miljömärkning Sverige AB:s styrelse

Christina Lindbäck
Ordförande, utsedd av regeringen
Anita Falkenek
Åhléns
Jan Peter Bergkvist SleepWell AB
Gunilla Jarlbro Lunds Universitet
Jan Johansson
Scandic
Marita Axelsson Justitiedepartementet
Ulla Sahlberg Arbetstagarrepresentant
Maria Sundesten Arbetstagarrepresentant

Svanens nordiska organisation

Miljömärkning Sverige AB är det svenska sekretariatet i den nordiska miljömärkningens organisation. Organisationen omfattar ett sekretariat i alla nordiska länder. I varje land finns en miljömärkningsnämnd som ansvarar för det egna landets ställningstagande i produktgrupps- och kriteriefrågor. I Sverige är det den Svenska Miljömärkningsnämnden.