Organisation

Miljömärkning Sverige AB utgör det svenska sekretariatet i den nordiska miljömärkningens organisation. Miljömärkning Sverige är uppdelat på två verksamhetsområden, en Marknadskommunikationsenhet samt en kontors- och IT-enhet.

Verksamhetsområdena ansvarar för kriterieutveckling och licensiering av produkter med Svanen och EU-Blomman inom sina områden. Marknads- & kommunikationsenhetens uppgift är att öka kännedomen om Svanen och EU-Blomman, stå för marknadsaktiviteter och föräljning och den adminstrativa enheten ansvarar bland annat för IT och ekonomi.

Företagets ledningsgrupp:

Ragnar Unge Vd för Miljömärkning Sverige AB
Gun Nycander Gun Nycander HR- och kvalitetschef
 
Jonas Oldmark Chef Produktutveckling, försäljning och licensiering
Christian Quarles van Ufford Christian Quarles van Ufford Chef för Marknadskommunikationsenheten
Christian Quarles van Ufford Sara Bergman Kriteriechef
Pierre Papp Ekonomichef

Produktutveckling, försäljning och licensiering:

Lena Axelsson Lena Axesson Enheten för produktutveckling
Lukas Sjölén Lukas Sjölén Affärsområde Energi, elektronik, textil- och träbaserade produkter
Per Sandell
Per Sandell Affärsområde Finansiella tjänster
Björn Haugland Björn Haugland Affärsområde Hus och renovering
Svante Sterner Svante Sterner Affärsområde Kemtekniska produkter och tjänster
Ingela Hellström Ingela Hellström Affärsområde Hotell och restauranger, butiker, tryckerier, kaffeservice och städtjänster

Miljömärkning Sverige AB:s styrelse

Christina Lindbäck
Ordförande, utsedd av regeringen
Anita Falkenek
Krav
Jan Peter Bergkvist SleepWell AB
Gunilla Jarlbro Lunds Universitet
Anders Bagge Finansdepartementet
Thomas Andersson
Stena Metal International AB
Ulla Sahlberg Arbetstagarrepresentant
Maria Sundesten Arbetstagarrepresentant

Svanens nordiska organisation

Miljömärkning Sverige AB är det svenska kontoret i den nordiska miljömärkningens organisation. Organisationen omfattar en miljömärkningsorganisation i alla nordiska länder. I varje land finns en miljömärkningsnämnd som ansvarar för det egna landets ställningstagande i produktgrupps- och kriteriefrågor. I Sverige är det den Svenska Miljömärkningsnämnden.