Styrelse, vd och revisor

Under 2016 har följande personer suttit i Miljömärkning Sverige AB:s styrelse:

  • Christina Lindbäck, ordförande, utsedd av Regeringen
  • Anita Falkenek, KRAV
  • Jan Peter Bergkvist, SleepWell AB
  • Gunilla Jarlbro, Lunds Universitet
  • Anders Bagge, Finansdeartementet
  • Thomas Andersson - Stena Metal International AB
  • Maria Sundesten, Arbetstagarrepresentant
  • Ulla Sahlberg, Arbetstagarrepresentant

Vd:

  • Ragnar Unge

Revisor:

  • Thomas Lönnström, Ernst & Young