Ersättningar

MISAB tillämpar inte rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, ej heller något incitamentsprogram.