Nordisk organisation

Svanen är en nordisk miljömärkning vilket betyder att de nordiska länderna har miljömärket Svanen gemensamt. De olika sekretariaten tar hand om licensansökningar, kontrollbesök och marknadsföring i sina respektive länder. 

Läs mer om Nordisk Miljömärkning på vår nordiska sida.

Adresser till Svanens nordiska sekretariat

Danmark

Finland

Miljømærkning Danmark Ympäristömerkintä Suomi Oy
Fonden Dansk Standard Urho Kekkosen katu 4-6 E, 6 krs
Göteborg Plads 1
FI-00100 Helsinki
2150 Nordhavn
Finland
Danmark
Telefon: +45 72 300 450
Telefax:+ 45 72 300 451 Telefon: +358 9 6122 5000
E-post: info@ecolabel.dk E-post: joutsen@ecolabel.fi
www.ecolabel.dk www.joutsenmerkki.fi

Island

Norge

Norræn Umhverfismerking á Islandi Stiftelsen Miljømerking i Norge
Umhverfisstofnun Henrik Ibsens gate 20
Sudurlandsbraut 24 NO-0255
IS-108 Reykjavik Oslo
Island Norge
Telefon: +354 591 20 00 Telefon: +47 24 14 46 00
Telefax: +354 591 20 20 Telefax: +47 24 14 46 01
E-post. svanurinn@ust.is E-post: info@ecolabel.no
www.svanurinn.is www.ecolabel.no

 

Urho Kekkosen katu 4-6 E, 6 krs