Vanliga frågor om EU-Blomman

 • 1. Vad är EU-Blomman?
  Precis som de nordiska länderna enats om en officiell miljömärkning, Svanen, har EU enats om ett gemensamt europeiskt miljömärke. EU-Blomman (eller EU Ecolabel som den ckså kallas) är EU:s officiella miljömärkning, beslutad av EU-kommissionen.
 • 2. När infördes EU-Blomman?
  Beslutet togs i mars 1992 och de första produktgruppskriterierna lanserades 1993. Arbetet med EU-Blomman regleras genom EU-förordningen om ett gemensamt miljömärke.
 • 3. Hur beslutar man om EU-Blommans kriterier?
  Kraven tas fram av nationella organisationer i EU:s medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. För att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt, på samma sätt som med Svanen. Tillverkarna måste genom tester och dokumentation visa att produkterna klarar dessa krav.
 • 4. Vad är syftet med EU-Blomman?
  Syftet med EU-Blomman är att främja produkter med reducerad påverkan på miljön under hela sin livscykel. Märket är även tänkt som en vägledning till konsumenterna i deras val av produkter som kan bidra till att minska miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och ge dem information om de miljömässiga egenskaperna hos de märkta produkterna.
 • 5. Hur många produktområden finns det?
  Idag går det att märka omkring 30 olika typer av varor och tjänster med EU-Blomman. Dessa omfattar logitjänster, rengöringsprodukter, tvål, hårschampo, maskindiskmedel, diskmaskiner, värmepumpar, TV-apparater, kylskåp, datorer, glödlampor, tvättmedel, dammsugare, skor, textiler, campingplatser, pappersprodukter, bäddmadrasser, trämöbler, golv, och smörjmedel.
 • 6. Vem ansvarar för EU-Blomman i Sverige?
  I Sverige sköts arbetet med EU-Blomman av Miljömärkning Sverige AB, på uppdrag av regeringen.
 • 7. Hur ansöker man om EU-Blomman?
  Kontakta Miljömärkning Sverige om ditt företag är intresserade av en märkning med EU-Blomman.
 • 8. Vad kostar det?
  Ansökningsavgift
  (även omprövning)
  2 000€ (SME/U-land: 600€, Microföretag: 350€).

  30% rabatt för företag som är anslutna till EMAS och 15% rabatt för företag som är certifierade enligt ISO 14001 som uttrycklingen borgar för uppfyllnad.
  Kontrollbesöksavgift Ersättning för resa / logi samt en avgift på 1 000€ för arbetstid.
  Ändring / utökning 0 – 2 000€ beroende på omfattning.

  125€ / timme. Rabatt utgår enligt ovan.
  Årlig licensavgift 0,15% av omsättningen i EU, dock max 25 000€ och minst 1 500€ per ansökande företag och produktgrupp.

  SME/Microföretag/U-land erhåller 25% rabatt.

  Rabatt på EU-Blomman-licens för företag med Svanenlicens

  Företag vars produkter har både Svanen- och EU-Blomman-märkning erhåller rabatt på licensavgiften för EU-Blomman. Avgiften baseras då endast på produktens omsättning i EU-länder utanför Norden, dock alltid lägst minimiavgiften 1 500€. I de fall produkten endast säljs i Norden debiteras endast minimiavgiften.