Bokupprop för en grönare bokbransch

Över 800 personer har skrivit under Svanens Bokupprop, som samlat namnunderskrifter på nätet och vid olika evenemang. Underskrifterna, där flera ledande barnboksförfattare har skrivit under, har skickats in till de större förlagen.Det finns idag få Svanenmärkta böcker, trots en tydlig efterfrågan.

Miljömärkning Sverige startade hösten 2011 ett bokupprop för att påverka bokförlagen att ställa om till en mer hållbar produktion och trycka på Svanemärkta tryckerier.

– Efterfrågan på miljömärkta böcker ökar hos konsumenterna. Det är dags för bokbranschen att bli grönare och att förlagen tar sitt miljöansvar, säger Ingela Hellström, tryckeriansvarig på Miljömärkning Sverige.

– Böcker ingår också i en grön livsstil. Många konsumenter jag möter tar för självklart att det redan finns många Svanenmärkta böcker, liksom det idag finns ett rikt utbud Svanenmärkta produkter, säger Ingela Hellström.

Det finns över 200 Svanenmärkta tryckerier att välja på bara i Sverige, 400 i Europa. Ett Svanenmärkt tryckeri tar ett helhetsgrepp på miljöarbetet: från råvara till slutprodukt. Tryckerierna har bytt ut farliga kemikalier, har sett över sin energianvändning och avfallshantering och trycker på papper med låg miljöbelastning, som inte kommer från skyddsvärda skogar.

För mer information, kontakta:

Ingela Hellström
Tel: 0707 - 17 71 00
E-post: ingela.hellstrom@svanen.se

Anna Norberg, presskontakt, Miljömärkning Sverige,
Tel: 0762- 62 54 90
E-post: anna.norberg@svanen.se

Läs mer om Svanens bokupprop

 

Contact Anna Norberg
Presskontakt

Tel: 08-55 55 24 13
Mobil: 0762- 62 54 90
anna.norberg@svanen.se

Contact Martin le Grand
Presskontakt

Tel: 08-55 55 24 07
martin.legrand@svanen.se

Contact Cecilia Wilhelmsson

Presskontakt

Tel: 08 - 55 55 24 22
Mobil: 070-234 90 45
E-post: cecilia.wilhelmsson@svanen.se