Nyhetsarkiv

  • En majoritet av de som fattar beslut om att bygga nytt känner att de bara till viss del kan väga miljö- och klimataspekter mot priset. Det visar den enkät som Miljömärkning Sverige skickat ut till 2 500 aktörer inom byggsverige.
  • Nu är nya kvarteret Stationsmästaren i Söderköping, där Skanska bygger Svanenmärkta flerbostadshus officiellt påbörjat. I fredags togs första spadtaget.