Gröna bolån hos SEB för Svanenmärkta hus

2018-07-06

Svanenmärkta hus ger 10 punkter lägre ränta om man tar bolån hos SEB , som ser hur allt fler konsumenter vill köpa miljömärkta hus.

-  Det är en väldigt positivt att SEB nu gör det mer förmånligt för konsumenter att välja Svanenmärkta hus.  Det ska löna sig att vara miljösmart och förutom lägre ränta så är Svanenmärkta hus energieffektiva och det sparar också pengar, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

SEB ser en ökad efterfrågan på gröna boenden och banken har som mål att driva utvecklingen när det gäller finansieringen av dem. Många byggbolag har också visat stort intresse för dessa gröna bolån eftersom de oftare väljer att bygga hållbart enligt de miljökriterier som SEB nu satt upp.

Även betyget Guld/Silver enligt certifieringen Miljöbyggnad samt Passivhus kommer att godtas. Tidigare var det bara bostäder med energiklass A och B enligt Boverkets riktlinjer som kvalificerade sig för gröna bolån.

– Det är viktigt för oss att poängtera att energianvändning inte är den enda viktiga aspekten ur ett miljöperspektiv utan även saker som byggmaterial är viktigt att ta hänsyn till. Där blir certifieringarna en garant för att en god nivå hålls. Att utöka kriterierna enligt vad som ligger i linje med bankens gröna obligationsramverk har dock legat i planen från första början, säger Gabriel Lundström, hållbarhetsansvarig inom SEB:s division Företag & Privatkunder

För mer information om Gröna Bolån

Se var det byggs Svanenmärkta hus

Läs mer om Svanenmärkta hus