Trähusbyggandet förstärks när K2A klarar Svanens krav

2018-06-18

Det är första gången som en tillverkare av prefabricerade lägenheter med stomme av trä klarar Svanens krav för hus.

– Vi måste styra mer mot förnybara och hållbart producerade råvaror för att nå miljö- och klimatmål. Så vi är väldigt glada över att ha fått med oss en aktör som K2A som bygger med trä. Det innebär också att trähusbyggandet i Sverige förstärks med en märkning som konsumenter känner väl till och anser vara ett bra val för miljön, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

– För oss är Svanenmärkningen ett resultat av många års hållbarhetsarbete som vi är mycket stolta över. Vi ser Svanenmärkning som en kvalitetsstämpel av oss som fastighetsbolag och vi är övertygade att det betyder mycket för våra hyresgäster, samarbetspartners och för kommunerna som vi verkar i. Målet är att alla våra nya bostadsprojekt ska miljöcertifieras, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Svanen är den enda konsumentmärkning som finns för byggnader, med 96 procent kännedom bland konsumenter. 75 procent av konsumenterna litar på att Svanenmärkta produkter är ett bra val för miljön (Ipsos 2017).

Svanens krav innebär att byggnaden har granskats ur ett livscykelperspektiv och att det har tagits ett helhetsgrepp på byggprocessen, byggnaden och hur den används och förvaltas. Det trä som används ska komma från hållbart skogsbruk och samtliga byggmaterial har granskats för att leva upp till Svanens krav.

Tillverkning av K2A:s lägenheter sker via dotterbolaget Grännäs Trähus med verksamhet i Gävle och i Valdemarsvik.  

Läs mer om vad Svanenmärkning av hus innebär och kolla på vår huskarta var samtliga Svanenmärkta hus byggs.