Äkta Svan – ambassadör för drivmedel

2017-09-27

Gunde Svan förekommer just nu på gator och torg och i TV-rutan i reklam för Preems Svanenmärkta diesel. Vi ringde upp Gunde för att se vad som fick honom att ännu en gång göra reklam för Svanen.

Hej Gunde! Först och främst är vi väldigt intresserade av att veta vad det var som fick dig att ta uppdraget?

– Från början var det inte alls självklart. Jag tvekade på grund av det här med drivmedel kontra miljöfrågor, det kändes inte konkret direkt. Jag har gjort en del reklam men har alltid varit restriktiv och vill känna att det ger någon form av mervärde eller folkbildning. I detta fall var det Svanen som öppnade dörren och gjorde att jag tackade ja. Processen att bli Svanenmärkt går ju inte direkt på ett kick så det var ambitionen som fanns hos Preem som fick mig att tacka ja. Att de vill göra en insats nu och på lång sikt. Därför kändes det mer självklart när jag förstod att det faktiskt finns ett miljömärkt drivmedel.

Kände du till att det fanns en svanenmärkt diesel?

– Jag hade missat det och funderade på varför de (Preem) inte gått ut hårdare med att informera allmänheten. Det kändes viktigt för mig att få vara med och nå ut till konsumenterna. Det är de första stegen som gör att man ändrar en vana och det gäller att börja någonstans. Det är ganska orealistiskt att tro att alla kan sälja sin fossilbilar och istället köpa elbilar bara sådär. Hur fort ska vi exempelvis skrota nya bilar som redan finns ute på marknaden?

Jag tänker att det är lite som med elitidrotten. Blir det för extremt måste det kokas ner så att det berör vanligt folk som inte är fysiker eller kemister. Det är viktigt att alla kan vara delaktiga och ta miljöfrågan till sig i allt från källsortering till drivmedel. Ska vi klara de globala klimatmålen fram till 2030 måste vi börja någonstans och jag tror att Preem har högre ambitioner än detta. De Kommer inte nöja sig med 50% förnybar råvara (icke palmoljebaserad) i den Svanenmärkta dielsen. Om inte så kommer i alla fall jag att ligga på dem.

Du har ju tidigare, redan 1996, gjort reklam för Svanen. Hur gör du för att leva ett miljömärkt liv?

– De senaste 10 åren har jag mer konsekvent börjat tänka på att leva ett miljömärkt liv. Jag har solpaneler på min stuga och är näst intill självförsörjande. Nästa problem jag ska ta mig an är att mitt kylskåp går på gasol men jag har en tanke på att ha det vedeldat. Det är en nöt jag måste knäcka. Jag går in väldigt mycket för allt och försöker alltid effektivisera och drar allt till extremer. Ibland önskar jag att jag kunde koppla bort och slå av lite på det tänket.

Slutligen, känner du dig som en ambassadör för Svanen?

– Jag känner mig som en ambassadör för svanen på så sätt att vi alla gör ett klimatavtryck på något sätt. Många gånger måste jag ta flyget till olika jobb och har inte möjlighet att välja cykeln. För att kompensera detta är jag ju bland annat skogsägare och kompenserar lite genom att skogen i sin tur tar upp koldioxid i luften. Jag är väldigt mån om att försöka rätta till det efter mig. Jag försöker att vara en förebild men samtidigt inte för extrem. Att många ska göra lite, det är ett koncept som jag tror på.

Tack för att du tog dig tid Gunde! Vi har sett på reklamtavlorna att du svarar på frågor om kampanjen via telefon så det är nog bäst att vi lägger på nu så att andra kan komma fram och får ställa sina miljöfrågor till dig.

Frågor och svar om Svanenmärkta bränslen