Första Svanenmärkta husen i Sundsvall

2017-06-14

Sundsvall växer och då behövs det byggas fler bostäder. Skanska bygger de första Svanenmärkta flerbostadshusen i stadsdelen Inre hamnen,som genom levande kajer och småbåtshamn binder ihop havet med bebyggelsen.

– Det är extra roligt att Skanska väljer att bygga Svanenmärkt i just det här området. Det passar bra ihop med resten av infrastrukturen som kommer göra det lätt för dess invånare att välja rätt: att leva klimatsmart och kunna skippa bilen, säger Elinor Holén, produktspecialist Miljömärkning Sverige.

Inre hamnen har nära till centrum och resecentrum, affärer kommer att finnas på området liksom restaurang och arbetsplatser.  Skanska har redan byggt första etappen där de boende flyttade in våren 2017. Totalt kommer området att innehålla fem kvarter med ett hundratal lägenheter av blandade typer och storlekar.  De gröna innegårdarna förenklar hanteringen av dagvatten inom området samtidigt som de utgör trevliga uteplatser.

 – Svanenmärkningen är för oss ett kvitto på att vi har kontroll på hela byggprocessen; från bottenplattan till takstolar.  Det finns ett stort intresse från såväl beställare som boende att bygga med sunda material och energieffektivt då ett hus ska stå i hundra år, säger Lars-Johan Eklund, projekteringsledare på Skanska.

En Svanenmärkt byggnad har granskats ur ett livscykelperspektiv. Det innebär ett helhetsgrepp på byggprocessen, byggnaden samt dess användning och förvaltning. Byggmaterial och kemiska produkter har kontrollerats; från det trä som används i takstolarna till spacklet i badrummet. Byggnaden ska leva upp till tuffa krav på låg energianvändning. Svanen ställer även krav som till exempel ska stimulera användandet av förnybar energi och gröna innovationer. Kontroll görs på plats innan huset är godkänt. Kraven skärps ungefär vart femte år och då måste licensinnehavaren ompröva för att få förnyad licens. Mer information

För mer information om Inre hamnen.

Elinor Holén, Miljömärkning Sverige 08-55 55 24 38 elinor.holen@svanen.se

Lars-Johan Eklund, projekteringsledare på Skanska Sverige AB, tel 010-449 10 55.

Presskontakt: Cecilia Wilhelmsson,   Miljömärkning Sverige, 072- 234 90 45.