Ann-Sofi valde Svanenmärkta dialysprodukter

2017-11-17

Ann-Sofi Bergqvist är 46 år och har haft problem med njurarna sedan hon var 18 år. I 23 år kunde hon klara sig utan dialys tack vara att hon fick sin mammas ena njure transplanterad. Men sedan tre år måste hon få dialys för att överleva i väntan på ny transplantation.

Varje natt kopplar Ann-Sofi upp sig mot nattmaskinen och får den livsviktiga dialysen utförd medan hon sover. Ja hon lyckas faktiskt att sova, på rygg funkar. Om en slang kommer i kläm spelas en melodi upp så hon makar på sig, oftast utan att ens väckas. Det är nu ett år sedan hon lärde sig nattdialysmaskinen och kom i kontakt med de Svanenmärkta dialyspåsarna från Fresenius Medical Care På dialysmottagningen Oscar II i Uppsala fick hon välja mellan två olika märken av PD-produkter (peritonelaldialysprodukter):

– Jag valde såklart det mest miljövänliga, de Svanenmärkta, berättar Ann-Sofi. Hon kategoriserar sig själv som ”mittemellan” miljömedveten:

– Jag cyklar till jobbet, har ingen bil och försöker köpa ekologiskt och närproducerad mat så ofta det går.

Ann-Sofi är utbildad veterinär och undervisar på Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Utöver undervisningen forskar hon kring djurs reproduktionsförmåga och hur miljögifter kan försämra djurens möjlighet att föröka sig.

PVC-fria

Svanen tillåter inte misstänkt hormonstörande PVC i dialyspåsarna. PVC används för att göra plasten mjuk. Ann-Sofi tycker såklart det känns bra att slippa PVC i kontakt med kroppen. Men framför allt är det viktigt att utrustningen hjälper henne i vardagen. Vad gäller kvalitet och funktion upplever Ann-Sofi att de Svanenmärkta dialysprodukterna fungerar bra. Enda nackdelen är att nattmaskinen väger mer än den maskin hon hade för 25 år sedan då hon senast var i behov av dialys. Maskinen är för tung för att hon själv ska kunna ta med den på semester eller för reparation eller service.

Minskar avfallsberget

De Svanenmärkta PD-produkterna väger mindre än vanliga PVC-påsar. Då produkterna är engångsartiklar bidrar den lägre vikten till minska mängd avfall. Svanens krav omfattar hela förpackningen, inklusive slangar och kartong. Om alla dialysförpackningar (PD) i Norden skulle bytas ut mot Svanenmärkta PD-produkter så skulle utsläppen av ftalater kunna minska med 286 ton.

Ann-Sofi skulle gärna se fler produkter som var Svanenmärkta. Det är möjligt att Svanenmärka alla engångsartiklar till peritonealdialys som omfattas av följande direktiv: EU Medicinal Products Directive (2001/83/EC) or the Medical Devices Directive (93/42/EEC). Även engångsartiklar till andra typer av hälsovård kan Svanenmärkas.

Fresenius Medical Care är den enda tillverkaren som har ett helt PVC-fritt PD-sortiment. Varför finns inte en större medvetenhet kring hormonstörande ämnen hos branschen jämfört med andra branscher?

– Den frågan har vi också ställt oss. Vi vet dock att det är ett kostsamt och svårt arbete att ta fram en plast som uppfyller regelverkens krav på dialyspåsar, är miljömässigt hållbar och samtidigt är lätt för patienten att hantera, säger Anneli Hållström, affärsområdeschef Fresenius Medical Care Sverige.

Faktaruta: Icke Svanenmärkta dialyspåsar innehåller oftast mjuk PVC. PVC innehåller ftalater, som är en grupp ämnen som gör plast och gummi mjukt och smidigt. Vissa ftalater påverkar djurens fortplantningsförmåga. Forskning har även visat att vissa ftalater kan påverka testiklarna hos människor och göra det svårare att få barn och är dessutom misstänkt hormonstörande. Några ftalater misstänks vara så skadliga att de till exempel är förbjudna i alla leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen. Källor: Miljömärkning Sverige/Kemikalieinspektionen.

Läs mer här om Svanens krav på dialyspåsar