Svanenmärkt skönhet landar på Beauty week

2016-04-26

Igår startade Stockholm Beauty week, som vänder sig till medvetna konsumenter, bransch och media. Svanen finns på plats alla dagar och bjuder in till seminarium: Rädda världen med Svanenmärkt skönhet.

– Att vara med på Beauty week är ett bra tillfälle att bemöta konsumenters frågor och oro. Vi får många frågor om kosmetika och ser ett behov av mer kunskap och fakta i skönhetsbranschen. Svanen är en oberoende märkning som utan bransch-och vinstintresse tar fram tuffa krav, säger Ulf Eriksson, produktansvarig för kosmetika på Miljömärkning Sverige.

Med Svanenmärkt kosmetika minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen och främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen. Svanen ställer krav på ingående ämnen, t ex tillåts inte hormonstörande, misstänkt hormonstörande ämnen eller persistenta ämnen. Svanens krav leder också till effektiva och dryga produkter.

– Du behöver inte vara kemist och kunna förstå långa innehållsförteckningar. Svanen gör bedömningen åt dig så du får en produkt som är ett bra val för miljö och hälsa, säger Ulf Eriksson, produktansvarig för kosmetika på Miljömärkning Sverige.

Svanen skärper ständigt kraven och nu håller den nordiska märkningen på att ta fram nya krav.

Här hittar du alla Svanens krav

Vill du få en snabb introduktion till de allra mest vanliga frågorna och svaren om Svanenmärkt kosmetika, läs mer här.

För mer information: Anna Norberg, 0762-62 54 90.

Se hela Beauty weeks program