Nyhetsarkiv

 • Rädda världen när du har mens
  Svanenmärkta mensskydd är ett effektivt sätt att bidra till en bättre miljö. Att välja miljömärkta bindor och tamponger är ett val som gör skillnad. Varje kvinna gör av med 11 900 bindor under sin menstruerande tid i livet (mellan 15-49 &...
 • NCC:s Folkboende får Svanenmärkning
  NCC Folkboende, NCC:s satsning på kostnadseffektiva och ytsmarta hyreshus, klarar nu Svanens krav. Det innebär lägenheter med god inomhusmiljö och med låg påverkan på miljön och klimatet.– Vi jobbar långsiktigt och med hållbarhet i fokus. Med Svanenm�...
 • Skattepengar används för ohållbar upphandling
  Idag tillåts att skattepengar används för ohållbar upphandling, utan miljökrav och sociala hänsyn. När regeringen nu ska genomföra nya EU-regler om upphandling finns ett utmärkt tillfälle att skärpa lagstiftningen. Samtidigt behöver upphandla...
 • Svanenpodden kliver in i din mataffär
  I avsnitt 8 av Svanenpodden tar vi klivet in i din mataffär. Vi träffar representanter från City Gross och Lidl och pratar om miljömärkta butiker och varor.
 • Mens, mensskydd och miljö
  Mens har gått från att vara något skamligt till ett politiskt hett ämne. Hur fortsätter vi flytta fram positionerna? Hur kan du rädda världen när du har mens? Hur gör de som inte har tillgång till mensskydd när de har mens?