Nyhetsarkiv

 • Alla har rätt till en giftfri miljö
  Trots att larmrapporterna duggat tätt de senaste åren med varningar om ämnen som skadar både barns hälsa och miljön är det nästan omöjligt att få reda på vad våra barns leksaker innehåller. På den här sidan hoppas vi kunna v...
 • Svanen först i världen begränsa växthusgaser i platt-TV och datorer
  Svanen är den första miljömärkningen i världen som ställer krav på en minskning av utsläppen av växthusgaser som används vid tillverkning av LCD-skärmar. Med de nya kraven för dator och TV måste tillverkaren ta ansvar för att minska...
 • Ökad grön offentlig upphandling 2013
  Sju av tio kommuner, landsting, statliga bolag och myndigheter ställer miljökrav vid upphandling. Det visar Naturvårdsverkets nya undersökning Miljöanpassade inköp- Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Förra gången Naturv...
 • Riv hinder för hållbart byggande i Norden, Stefan Attefall!
  Idag hindrar alltför olika nordiska byggregler en hållbar utveckling i byggbranschen, skriver Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige i på debattsidan i Sydsvenska Dagbladet. Om vi ska nå klimat- och miljömål måste byggreglerna bli mer lika i de nordiska l...
 • Lättare välja miljömärkta konferenser
  Svanen öppnar upp för Svanenmärkning av dagkonferenser och kraven skärps för energi, ekologiska livsmedel och kemikalier i de nya kriterierna.
 • Nya aktörer för hållbarhet: NCC, Canon och Ekobanken
  Svanen välkomnade tre nya företag på Berns i fredags där vi arrangerade ett seminarium om konsumenter och hållbarhet.
 • Norrlands Miljövård – först att städa Svanenmärkt i norra Sverige
  Norrlands Miljövård har som första företag i Norrland klarat Svanens krav för städtjänster. Med 17 kontor från Gävle i syd till Kiruna i norr säkerställs nu att hela norra Sverige kan städas Svanenmärkt.