Nu är alla Nobis hotell och restauranger Svanenmärkta

2009-06-03

I januari fick Operakällaren som första svenska – och nordiska – stjärnkrog ta emot Svanenlicensen. Därefter har Nobis fokuserat på att arbeta fram ett omfattande och engagerande miljöprogram för hela verksamheten. Nu Svanenmärks koncernens samtliga hotell och restauranger.

Svanenmärkta NobisFörutom Operakällaren och konferenshotellet Täby Park Hotel som tidigare miljömärkts tilldelas nu Svanenlicensen även Stallmästaregården, Restaurant J samt Hotel J med intilliggande konferensanläggningarna Tornvillan och Fabrikörsvillan.

– Vi är väldigt stolta över att vi nu har lyckats Svanenmärka alla koncernens hotell och restauranger, säger Claes Anerud, projektledare för Nobis Svanensatsning. Att verka för en bättre miljö är en naturlig del av vårt arbete, men också oerhört viktigt i relationen till våra kunder som i allt högre grad vill kunna välja miljöanpassade alternativ.

Eftersom det länge har varit naturligt för koncernen att eftersträva ett generellt miljötänkande i det dagliga arbetet har man inte behövt ändra så många rutiner inför Svanenmärkningen. Men processen har självklart inneburit flera positiva förändringar avseende företagets miljöpåverkan.

– Som en stor spelare i hotell- och restaurangbranschen ser vi tydliga effekter av exempelvis våra inköp. Vi serverar nu ett ekologiskt och rättvisemärkt kaffe på alla våra enheter, vilket leder till att en elva fotbollsplaner stor kaffeplantage nu odlas helt renat på kemikalier och med schyssta villkor för bönderna, berättar Claes Anerud.

För att få Svanenlicens krävs att man arbetar med miljöfrågor ur många olika perspektiv, bland annat ska det finnas ekologisk, rättvisemärkt och närproducerad mat på menyerna och man ska arbeta med att minska sin energianvändning, byta ut miljöfarliga kemikalier vid disk och städning, sortera sitt avfall och minska transporterna. Gränsvärdena för energi, vatten, kem och avfall är tuffa, men Hotel J tillsammans med Tornvillan och Fabrikörsvillan klarade alla fyra.

– I Nacka Strand har vi en projektgrupp som arbetar för att ytterligare förbättra vårt miljötänk, berättar Lotta Dracke, VD för Hotel J och de grannliggande Nobisenheterna. Men hela personalen är väldigt involverade och det märks både på jobbet och hemma att vi alla har förändrat vårt sätt att se på miljöansvar.

Stefan Eriksson, driftsansvarig för Stallmästaregården, håller med. Även här har man en grupp medarbetare som tar lite större ansvar för att sprida medvetenhet och man får stort gensvar från både kollegor och gäster.

– Nu börjar det verkliga arbetet med att ta vara på alla lärdomar från miljömärkningsprocessen och bli ännu bättre, säger Stefan Eriksson.

Stallmästaregården, Restaurant J och Hotel J med intilliggande konferensanläggningarna Tornvillan och Fabrikörsvillan får sina Svanendiplom vid en ceremoni torsdag 4 juni kl 17.00 på Stora Scenen i Kungsträdgården i samband med evenemanget Smaka på Stockholm.

För mer information, kontakta:

Claes Anerud, projektledare Nobis:
Tel: 0707 - 35 35 23, claes@nobis.se

Anja Grundberg, pressansvarig Miljömärkningen Svanen:
Tel: 0708 - 65 51 36, anja.grundberg@svanen.nu