Var gömmer sig framtidens hållbara drivmedel?

Förnybara råvaror som palmolja och PFAD är klimatsmarta men de är inte hållbart producerade. Borneos regnskogar skövlas. Hur kan politiker, konsumenter och företag ta ansvar för en mer hållbar bränsleproduktion?

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Men idag riskerar utvecklingen på drivmedelsmarknaden att gå på tvärs med den ambitionen. Sverige importerar växande volymer drivmedel från den kontroversiella palmoljeindustrin i Sydostasien.

Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Målet är 70 procent minskad klimatpåverkan till år 2030. Det kräver krafttag. Regeringens förslag till reduktionsplikt av växthusgaser innebär att inblandningen av biodrivmedel kommer vara ungefär 50 procent till år 2030 i bensin och diesel. En av de mest använda förnybara råvarorna  är palmolja och biprodukten PFAD. Men de bidrar till skogsskövling så de är inte hållbara. Hur kan politiker, företag och konsumenter ta ansvar för en mer hållbar drivmedelsproduktion?  Vilken forskning möter den fossilfria fordonsflottans behov?

Läs mer om Svanens kriterier för bränsle

Medverkande:

  • Helen Samuelsson, kommunikationschef Preem
  • Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister
  • Rickard Nordin (c) riksdagsledamot, klimat- och energipolitisk talesperson
  • Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson, Klimatansvarig i partistyrelsen
  • Eva-Lotta Lindholm, produktspecialist, Miljömärkning Sverige
  • Moderator: Elsa Levinson, Miljömärkning Sverige

Tid:

Torsdag, den 6 juli, klockan 13.30–14.30 (lägg till i din Outlook-kalender)

Plats:

Sal E35, Campus Gotland, Cramérgatan 3


Foton:
Helen Samuelsson
Johanna Grant
Karin Svensson Smith

6 juli  Var gömmer sig framtidens hållbara drivmedel? 6 juli  Var gömmer sig framtidens hållbara drivmedel? 6 juli  Var gömmer sig framtidens hållbara drivmedel?