Vässa klorna för en hållbar upphandling: Låt inte uppföljningen bli en papperstiger

Nu finns nya möjligheter att ställa om till hållbar upphandling, som bidrar till att nå globala hållbarhetsmål. Märkningar är effektiva verktyg för att ställa tuffa krav och organisationerna är proffs på att följa upp och kontrollera kraven. Utan uppföljning blir miljökraven en papperstiger.

Offentlig upphandling omsätter mer än 600 miljarder SEK/år. Den nya lagen om offentlig upphandling  gör det lättare att ställa miljökrav på det som köps in för våra skattepengar; Svanenmärkta rengöringsprodukter till exempel. Miljömärkning får nu användas som huvudregel. Men tyvärr är kännedomen om hur man ställer effektiva miljökrav dålig, visar Miljömärkning Sveriges undersökning. Så Miljömärkning Sverige och Mathias Sylvan, upphandlingsjurist, har tagit fram en vägledning. Hur kan Upphandlingsmyndigheten stötta och vägleda upphandlare?

Det finns idag en bredd av varor och tjänster som märks på liknande, omfattande sätt. Bra Miljöval, TCO Certified, Fairtrade, MSC och KRAV bildar tillsammans med Svanen och EU-Blomman uppropet för modern upphandling ModUpp2020. Örebro har antagit ModUpps mål och inspirerar genom sin hållbara upphandling.

Medverkande:

  • Mathias Sylvan, upphandlingsjurist
  • Lennart Bondeson, kommunalråd (kd), Örebro stad
  • Minna Epps, programchef Norden, Marine Stewardship Council
  • Anna Norberg, Miljömärkning Sverige
  • Anna Lipkin, Upphandlingsmyndigheten
  • Moderator: Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige

Tid:

Måndagen den 4 juli, klockan 13:30–14:30 (lägg till i din Outlook-kalender)

Plats:

Lokal E35, Campus Gotland, Cramérgatan 3


Foton:
Mattias Sylvan 
Minna Epps
Anna Norberg

3 juli Hållbar upphandling 3 juli Hållbar upphandling 3 juli Hållbar upphandling