Sverige måste komma ikapp Danmark

#Modupp2020 är en kampanj som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling.

Trots att nästan nio av tio svenska politiker vill ställa krav på märkningar och certifieringar, svarar endast en tredjedel att de ofta används i offentliga upphandlingar. Danmark ligger steget före.Det visar en rapport från organisationerna bakom samarbetsprojektet ModUpp2020.

Ladda ner rapporten

Sverige måste komma ikapp Danmark