Riktlinjer för en modern upphandling

#Modupp2020 är en kampanj som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling.

Genom att använda våra tredjepartscertifieringar får ni en bredd av miljömässiga och sociala hållbarhetskrav, sakkunskap, spårbarhet och inte minst en oberoende uppföljning av kraven.

För att delta i #ModUpp2020 ska er organisation anta målet om att minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar till år 2020

Samarbetsprojektet #ModUpp2020 erbjuder riktlinjer som underlättar att nå det målet och därmed omställningen till en modern upphandling. Vi mäter er organisations resultat via en årlig enkät baserat på inköpta produkter. Första enkäten kommer att gå ut i slutet av 2015.

#ModUpp2020 är kostnadsfritt.

Ladda ner Riktlinjer för en modern upphandling

Riktlinjer för en modern upphandling Riktlinjer för en modern upphandling