Fullsatt när #ModUpp presenterades i Almedalen

Seminariet om modern upphandling #ModUpp2020 med alla tredjepartscertifieringar drog fullt hus i Almedalen. Det är Svanen, EU Ecolabel, TCO Certified, KRAV, Fairtrade, MSC och Bra Miljöval som för första gången gått samman i ett upprop för modern upphandling, #ModUpp2020. Målet var att inspirera fler kommuner ratt ställa sig bakom uppropet- och det lyckades.

Uppsala och Alvesta anslöt sig till de kommuner som är först med att anta utmaningen: att upphandla 50% tredjepartscertifierade produkter till 2020. Först var Eskilstuna, Malmö och Örebro.

I och med det nya EU-direktivet går det lättare att ställa miljö-och sociala krav vid upphandling. Nu till och med uppmanas kommuner & landsting att de genom upphandlingen ska uppnå samhälleliga mål. Men Anders Wijkman, Upphandlingsutredningen och Mathias Sylwan, förbundsjurist SKL, var oroliga för upphandlingsarbetet i Sverige sedan Miljöstyrningsrådet lagts ner, Konkurrensverket är nu den myndighet som kommer att ta över ansvaret för upphandling. De fick kritik för sin tidigare inställning till upphandling – att det inte var ett område där man skulle ställa miljökrav.

– Vi tar åt oss av kritiken och vill gärna träffa er tredjepartscertfieringar och arbeta för att fler miljökrav ställs, säger Ylva Mannervik , avdelningschef för upphandlingsstöd på Konkurrensverket.

Presentationen av ModUpp drog fullt hus i Almedalen

Se bilder från ModUpp-seminariet i Almedalen:

Klicka på bilden för en större version

Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen
Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen
Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen
Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen
Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen
Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen
Svanen i Almedalen Svanen i Almedalen
#ModUpp2020 i Almedalen #ModUpp2020 i Almedalen