Antar du utmaningen?

Vi tycker att det är hög tid att agera för att vi ska kunna nå utmaningar som nationella miljömål, klimatmål och globala fattigdomsmål. Därför vill vi gemensamt uppmana dig, som är politiker och tjänsteman, att sätta mål för att år 2020 ska 50 % av alla upphandlade produkter i offentlig sektor vara märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar.

Kommuner som arbetar efter målet att minst 50 procent av alla inköpta produkter till offentlig sektor ska vara tredjepartscertifierade med miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar:

Så jobbar ni med #ModUpp2020 – Riktlinjer

Antar er organisation också vår utmaning?

Skriv under här!

Anta vår utmaning! Anta vår utmaning!