Giftfri miljö – välj rätt leksaker och golv

Kemikalier är en hälso- och miljöfara och Svanen ställer tuffa krav som skärps succesivt, allt eftersom forskningen kommer med nya rön.
Svanenmärket hjälper inköpare till förskolor att göra bra val för hälsa och miljö. Vi tittar närmare på golv och leksaker, två stora delar av ett barns vardag.


Svanenmärkta leksaker från Dantoy finns att köpa hos de flesta förskolegrossister och hos större leksaksbutiker och mataffärer.
Barn stoppar ofta leksaker i munnen och i Svanens krav på leksaker förbjuds hormonstörande ftalater till exempel.

– Barn är extra känsliga för kemikalier. Till exempel kan ftalater läcka ut ur plast och tas upp av kroppen och på så sätt påverka fortplantningsförmågan, säger Jimmy Yoler, miljöhandläggare på Svanen.

Små barn tillbringar mer tid i direktkontakt med golv än vi vuxna. Svanenmärkta golv klarar därför tuffa krav på ytbehandlingsmedel som inte är cancerframkallande, reproduktionsskadliga eller giftiga.

En mycket spännande dokumentation pågår nu bland landets förskolor. Det är Naturskyddsföreningen som genom "Operation giftfri förskola" vänder sig till föräldrar och förskolepersonal med en vädjan om att kartlägga miljön i sin förskola. Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag, som sedan ska omvandlas till konkreta förslag som ska presenteras för politiker i syfte att driva på utvecklingen för en giftfri förskola. Du kanske vill bidra?

I Sverige har riksdagen fastslagit nationella miljökvalitetsmål och målet Giftfri miljö är ett av de mål som riskdagen vill nå till 2020, men kommer inte att lyckas. Läs mer om detta.

Men du som inköpare, beställare och konsument kan göra skillnad och ta ansvar för att minska användning och spridning av de farligaste kemikalierna. Välj Svanenmärkta produkter eller Bra miljöval och KRAV, för livsmedel.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida