Första Svanenmärkta förskolan ”med miljöprestanda i världsklass”

Nu har Temmelburken 2 i Annedal blivit officiellt invigd. Det är SISAB; Skolfastigheter i Stockholm, som var först med att bygga en förskola i Annedal som rymmer 100 barn.

SISAB: s vd Åsa Öttenius hälsade välkommen och barnen bjöd på sång. Ragnar Unge, vd Svanen hade med sig en inflyttningspresent i form av en spännande korg full med gåvor. Han fick såklart hjälp att packa upp av barnen. Leksaker, ritblock, pennor, blöjor, stearinljus – alla är de Svanenmärkta produkter som kan användas på förskolan.

Anna Norberg, pressansvarig Miljömärkning Sverige
Svanen representerades av Anna Norberg, pressansvarig samt vd Ragnar Unge och hade med sig en stor korg med Svanenmärkta produkter som kommer komma till användning när förskolan öppnat på riktigt.
– Det är viktigt att göra ansvarfulla val för en så gifrfri miljö som möjligt för våra yngsta då de är extra känsliga för kemikalier. Barn stoppar ofta leksaker i munnen och i Svanens krav på leksaker förbjuds hormonstörande ftalater, till exempel, säger Ragnar Unge, vd, Svanen.

Lotta Edholm,skolborgarråd (FP) i Stockholm klippte bandet:

– Om staden ska lyckas med sin ambition att ha ett miljö- och klimatarbete i världsklass måste vi våga vara föregångare inom miljöområdet. Genom att Svanenmärka förskolan Temmelburken 2 får vi, förutom en förskola med miljöprestanda i världsklass, erfarenheter som kommer att vara till stor hjälp vid framtida miljömärkningar och miljöcertifieringar av stadens byggnader. Det är därför mycket glädjande att Sveriges första Svanenmärkta förskola har byggts i Stockholm, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Det finns i nuläget inga öronmärkta pengar just för olika typer av miljöklassningar, budgetarbete på går i staden. Det är miljö- och energikraven i ägardirektiv och i upphandlingar som bildar "golvet" när stadsdelarna/staden bygger. SISAB:s ägardirektiv sätter upp tydliga mål i fråga om giftfria förskole-och skolmiljöer.

Sedan 2006 har antalet barn i förskoleålder ökat kraftigt, det har öppnat i snitt en ny förskoleavdelning varannan arbetsdag de senaste åren.

– Det är glädjande är att Stockholm är bland de bästa kommunerna i landet vad gäller barngruppernas storlek. Det vill vi behålla genom att fortsätta bygga ut förskolan i den takt det behövs, säger Lotta Edholm.


Marianne Witt, stolt förskolechef, fick motta flera gåvor vid invigningen.