Kontrollerade index

En Svanenmärkt fond ska uppfylla sammanlagt 25 obligatoriska krav på ett antal områden. Även indexfonder kan ansöka om att bli Svanenmärkta. Indexfonder ska basera en del av sin ansökan på ett index som uppfyller våra exkluderings- och inkluderingskrav.

Om du vill Svanenmärka din indexfond är det alltså viktigt att vi på förhand har kontrollerat indexet som fonden kommer att följa. Involvera därför gärna din indexleverantör i ett tidigt skede för att ansökningsprocessen ska gå så smidigt som möjligt.

I dagsläget finns följande index som har kontrollerats av Svanen:

SIX Sweden ESG Selection Index

Kontrollerade index Kontrollerade index Kontrollerade index Kontrollerade index