Vilka krav ska fonden uppfylla?

 • Vilka företag, branscher och länder får inte ingå i en Svanenmärkt fond?
  En Svanenmärkt fond ska utesluta:
  - Företag som utvinner, förädlar eller producerar energi från kol (för elproduktion), olja, gas och uran (max 5 % av företagets omsättning.)
  - Företag som producerar eller säljer kontroversiella vapen.
  - Företag som säljer konventionella vapen (max 5 % av företagets omsättning).
  - Företag som producerar tobak (max 5 % av företagets omsättning). 
  - Företag som inte följer internationella normer och konventioner på områden som arbetsrätt: ILO, mänskliga rättigheter, grov korruption och grova miljöbrott. 
  - Statsobligationer från länder som står under EU:s eller FNs finansiella sanktioner.
  - Statsobligationer från länder som varken har skrivit under FNs konvention om biologisk mångfald eller Parisavtalet.
  - Statsobligationer från länder som bedöms som korrupta (är under plats nummer 70 på Transparency international korruptionslista).
 • Vilka företag ska finnas i en Svanenmärkt fond?
  För att fonden ska kunna bli godkänd måste den innehålla företag som aktivt arbetar med hållbarhet. För en Svanenmärkt fond innebär det att:
  - minst 90 % av fondens direkta innehav ska ha genomgått en hållbarhetsanalys / ESG analys (Environmental Social Governance-analys )
  - Minst 50 % av fondens innehav ska vara investeringar i företag med ett starkt ESG-betyg.
  - Investeringar i gröna branscher premieras, till exempel förnybar energi, vattenrening m.m.