Aros Congress Center

  • Adress: Box 520, Västerås, SVERIGE
  • Telefon: +4621101100
Karta

Konferens

Licensnummer: 3055 0006
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 055 Hotell, restaurang och konferens
Kriteriegeneration: 4
Mer om Aros Congress Center

" En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpå-verkan från dessa verksamheter. "