Swedbank Robur Ethica Global MEGA

Swedbank Robur Ethica Global MEGA

Fonden är en aktiefond som placerar globalt (max 30 % i Sverige) i olika bolag inom olika branscher. Fonden följer hållbarhetskriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och regionanalys är viktiga delar i strategin. Eventuell utdelning sker i oktober-december.

Hållbarhetsrapport

Karta

Aktiefond

Licensnummer: 3101 0004
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 101 Fonder
Kriteriegeneration: 1
Mer om Swedbank Robur Fonder AB

" Svanenmärket ger konsumenten vägledning till fonder som har tagit på sig rollen att påverka företag att agera mer hållbart. Allt den Svanenmärkta fonden måste göra – välja bort de sämsta företagen och branscherna, välja in mer hållbara företag och agera på ett transparent sätt – är för att påverka företag att agera mer hållbart i ett längre perspektiv. "