Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige

Hållbar Tillväxt Sverige är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden och investerar långsiktigt med fokus på hållbarhet. Hållbarhetsfrågorna formar den globala agendan allt mer, något som innebär både risker och möjligheter för företagen. Aktieval för fonden grundar sig därför på en kombinerad analys av företagets finansiella ställning samt dess förmåga att hantera risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Fonden är helt inriktad på företag med hållbarhet som viktig drivkraft, eftersom vi bedömer att företagen med hållbara lösningar på dagens problem är morgondagens vinnare.

Hållbarhetsrapport

Karta

Aktiefond

Licensnummer: 3101 0001
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 101 Fonder
Kriteriegeneration: 1
Mer om Alfred Berg

" Svanenmärket ger konsumenten vägledning till fonder som har tagit på sig rollen att påverka företag att agera mer hållbart. Allt den Svanenmärkta fonden måste göra – välja bort de sämsta företagen och branscherna, välja in mer hållbara företag och agera på ett transparent sätt – är för att påverka företag att agera mer hållbart i ett längre perspektiv. "