Philips Ultra Alkaline AAA(LR03)

  • Adress: 5F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Ave Hong Kong Science Park, New Territories, Hong Kong, Hong Kong
  • Telefon: +85234683188
  • Hemsida: http://www.woox.com

Engångsbatteri

Licensnummer: 3001 0024
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 001 Engångsbatterier
Kriteriegeneration: 4
Företag: Gibson Innovations Limited

" Svanenmärkta engångsbatterier har en lång utprovad livstid och uppfyller de hårdaste kraven på innehåll av farliga metaller. Med Svanenmärkta engångsbatterier minskar man därmed mängden miljöfarligt avfall. Det finns även särskilda kriterier för Svanenmärkta laddningsbara batterier. "