Ultra Power LR6

Engångsbatteri

Licensnummer: 5001 0026
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 001 Engångsbatterier
Kriteriegeneration: 4
Företag: Hengdian Group DMEGC Magnetics Stock Co., Ltd

" Svanenmärkta engångsbatterier har en lång utprovad livstid och uppfyller de hårdaste kraven på innehåll av farliga metaller. Med Svanenmärkta engångsbatterier minskar man därmed mängden miljöfarligt avfall. Det finns även särskilda kriterier för Svanenmärkta laddningsbara batterier. "